Jdi na obsah Jdi na menu
 


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ!


Článek č. 1

Základní ustanovení

§1

Tato liga je první on-line Česko-Slovenskou ligou pro hru Sniper Elite (dále jen „liga“), kde proti sobě soutěží registrované clany v ligové clan wars (dále jen „ligová klanovka“)

 

§2

Ligový zápas této ligy, se smí zúčastnit clany, které splňují tyto požadavky:

a)      musí se jednat o clany, které jsou registrované v této lize

b)      musí se jednat o Český nebo Slovenský clan.

c)      Do hry smí být nasazeni pouze Český a Slovenský hráči patřící do daných clanů.

 

§3

Hráč smí hrát za daný klan v lize jen pokud patří do daného klanu, to znamená:

a)      Hráč má clanový nik svého klanu, podle předepsaného formátu daného klanu

b)      Daný hráč musí být uveden v seznamu členů na stránkách svého clanu.

c)      Daný hráč nesmí patřit do jiného clanu.

 

Článek č. 2

Registrace clanu do ligy

§1

Každý clan musí mýt minimálně 4 České nebo Slovenské hráče a mýt svoje internetové stránky. Změnu internetových stránek pokud jste členy ligy, okamžitě nahlaste na vedení ligy.

 

§2

Clan který se chce zaregistrovat, musí vyplnit registrační údaje a přiložit obrázek logo clanu a odeslat na e-mail: ssehejplik@seznam.cz nebo na skype: frantisek.hejplik

Můžete buď:

a)      Vyplnit e-mail dle uvedeného formátu (vypsat registrační údaje) a jako přílohu poslat logo clanu a poslat jej na ssehejplik@seznam.cz

b)      Vyplnit formulář registrační formulář v exelu a poslat jej i s logem clanu jako přílohu na e-mail ssehejplik@seznam.cz

c)      Vyplnit registrační formulář a s logem clanu jej poslat po skype: frantisek.hejplík

 

§3

Jakmile jste poslali žádost o registraci dle §2 tohoto článku, znamená to, že souhlasíte s pravidly ligy a tím také provedli souhlas se vstupem do ligy. Proto doporučujeme si řádně prostudovat pravidla ligy.

 

§4

O přijetí clanu do ligy rozhoduje vedení ligy. Poté co jste splnili §2 vedení ligy přistoupí k rozhodnutí, které zašle e-mailem nebo po skype.

a) pokud bylo vedením ligy rozhodnuto o přijetí, pošle liga danému clanu rozhodnutí o přijetí a součastně přidá daný clan na stránky ligy do seznamu registrovaných klanů.

b) pokud bylo rozhodnuto vedením ligy o nepřijetí, pošle liga danému clanu rozhodnutí o nepřijetí.

 

Článek č. 3

Pravidla ligové klanovky

§1

Hrají se vždy 4 mapy. Každá strana si vybere dvě mapy a stranu, za kterou v ní chce hrát.

 

§2

Je povolena duplicita výběru mapy. To znamená, že v celkovém výběru může některá mapa opakovat, lišit se jiným výběrem strany nebo být úplně stejná. Ovšem je doporučeno používání duplicity výběru mapy co nejméně.

 

§3

Vybrané mapy se hrají dle pořadí, jak jsou uvedeny v základním nastavení map listu. To znamená, že pořadí hraných map vznikne tím, že se ze základního nastavení map listu odstraní ty mapy, které se nebudou hrát. Tím vznikne správné pořadí map.

 

§4

Během hry je zakázáno používání granátů, kulometů, samopalů, raketometů (bazuky), pistole. Tyto zakázané zbraně budou staženy na sílu 10. Povolené zbraně jsou pouze puška a mina TNT.

 

§5

Všechny doropy ( lékárny, granáty, zbraně, munice) jsou vypnuty. To znamená, že je vypnuté sbírání věcí.

 

§6

V lize se bude respektovat pouze síla pušky 10, 120.

§7

Na síle pušky se klany mezi sebou dohodnou. Pokud ne, každý klan si odehraje své mapy se svou sílou pušky.

 

§8

Týmy se spolu dohodnou na tom, kdo založí server. Pokud se nedohodnou, každý klan si založí pro mapy, které si vybral svůj server.

 

§9

Je zakázáno během hraní podvádět. To znamená, že je zakázáno používání trainerů, cheatů a lezení do bugu.

 

§10

Ligová klanovka se hraje minimálně se šesti hráči. To znamená, že jsou ve hře povoleny kombinace 4vs4, 4vs3, 3vs4 a 3vs3.

 

§11

Pokud bude mít člen týmu technické potíže a bude to v rozporu §10 článku 3. je ligová klanovka přerušena.

 

§12

Veškeré vulgarity jsou během ligové klanovky zakázány.

 

§13

Hrobečky jsou vypnuté.

 

§14

Gravitace je vždy zapnutá.

 

§15

Hraje se na bodový limit 100 bodů. Nastaveno 1 kill = 1 point ( jedno zabytí se rovná jeden bod)

 

§16

Je možné se domluvit na časovém limitu (time limit). Liga doporučuje hrát bez časového limitu.

 

§17

Klany se dohodnou na nastavení zásah kolegy. Jsou povoleny tyto hodnoty 0, 50, 100.

 

§18

Klany se dohodnou, zda budou hrát se zapnutou mapkou a o jaké velikosti. Pokud se nedohodnou, nechají mapku nastavenou dle základního nastavení.

 

§19

Další serverová nastavení hry neměňte a ponechejte je v základním nastavení.

 

§20

V případě technickým potíží muže tým nahradit jeho místo jiným svým hráčem., který je skutečně členem daného klanu a nachází se na seznamu členů daného klanu.

 

§21

Je zcela zakázáno najímání tzv. žoldáků.

 

§22

Klanový herní nick je nepřenosný. Smí ho používat jen osoba, které patří.

 

§23

Je zakázáno používání skype hovorů a konferencí během ligové klanovky, kvůli lagům.

§24

Pro sílu 10 existuje výjimka, při této síle se hraje pouze s puškou, TNT je zákázáno, ovšem klany se mohou dohodnout, na tom že budou při této síle hrát s TNT, pokud se nedohodnout hraje se bez TNT.

 

Článek č. 4

Ligový systém zápasů a vyhodnocování

 

§1

Každá sezona trvá zhruba jeden rok. Konec každé sezony vznikne v poslední den v roce (31.12 daného roku) kdy budou zveřejněny výsledky ligy.

 

§2

Registrované klany se mezi sebou utkají metodou každý s každým 2x (neboli právo na odvetu)

 

§3

Výsledek zápasu je bodovaný následující metodou: výhra = 2 body, remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů.

 

§4

Vyhodnocení výsledku ligy se provádí sečtením bodů. Podle počtu bodů se určí pořadí výsledku klanu.

 

§5

Pokud se objeví, klany se stejným počtem bodu postupuje se následovně: bere se v úvahu počet odehraných zápasů. Pokud vznikne situace, že se některé klany shodnou i v tomto výsledku, bere se v úvahu počet remízy. Pokud se i klany shodnou i v tomto bodě, obsadí stejné pořadí.

 

Článek č. 5

Povinnosti kapitánů registrovaných klanů

 

§1

Kapitáni musí pořídit screeny  každého výsledku odehrané mapy. Vystavit jej na svých stránkách a e-mailem poslat informaci o výsledku zápasu, odkaz přímo na galerii daného zápasu a jako přílohu poslat tyto screeny. E-mail posílejte na adresu ssehejplik@seznam.cz

 

§2

Liga prověří platnost a pravdivost screenu u obou kapitánů mezi kterými se ligová klanovka odehrála. A zapíše výsledky do tabulky na stránkách ligy.

 

 

Článek č. 6

Povinnosti hráčů

§1

Povinností hráčů jsou dodržovat pravidla ligy a pravidla slušného chování. Pravidelně kontrolovat stránky ligy (hlavně položku pravidla). A oznamovat novinky svým spoluhráčům.

 

 

Článek č. 7

Postihy za porušování pravidel

§1

V případě porušování ligových pravidel rozhodne liga k postihu podle závažnosti. Liga muže rozhodnout o odečtení bodů, vyhození z ligy nebo jiný trest.

 

 

 

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ!


PRAVIDLA BUDOU V PRŮBĚHU LIGY DOPLŇOVÁNA, PODLE NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ.

NÁVRHY NEBO DOTAZY PIŠTE DO FÓRA.

1.2.2009 Novela pravidel ligy

V článku 3. o pravydlech klanovky byli novelizovány tyto paragrafy:

§6

V lize se bude respektovat pouze síla pušky 10, 120. (byla odstraněna síla 200)

§24

Pro sílu 10 existuje výjimka, při této síle se hraje pouze s puškou, TNT je zákázáno, ovšem klany se mohou dohodnout, na tom že budou při této síle hrát s TNT, pokud se nedohodnout hraje se bez TNT. (vytvořen nový paragraf, který upravuje pravidla pro hru se sílou 10. Ta se hraje pouze s puškou a bez TNT, lze se dohodnout i na používání s TNT při této síle, pokud se nedohodnou, hraje se bez TNT. Platí pro sílu 10.)STRÁNKA NENÍ DOKONČENA. POZOR PRAVIDLA SE MOŽNÁ BUDOU MĚNIT!!!!